Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Връзки  
 Интернет
Адреси

Институции:

1. Министерски съвет на Република България
2. Президент на Република България
3. Народно събрание на Република България
4. Конституционен съд на Република България
5. Висш съдебен съвет

Съдилища:

1. Върховен административен съд
2. АС Варна
3. АС Велико Търново
4. АС Пловдив
5. АС София
6. ОС Благоевград
7. ОС Варна
8. ОС Враца
9. ОС Габрово
10. ОС Кърджали
11. ОС Монтана
12. ОС Пловдив
13. ОС Силистра
14. ОС Смолян
15. ОС София
16. ОС Шумен
17. ОС Ямбол
18. РС Варна
19. РС Гоце Делчев
20. РС Пловдив
21. РС Севлиево
22. РС София
23. РС Чепеларе

5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР