Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Окръжен съд    Съдии  
 Съдии в ОС В. Търново

Административен ръководител - Председател: Теодорина Димитрова

Заместници на председателя:
Ивелина Солакова
Сара Стоева

----------------------------
ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
----------------------------

Ивелина Солакова
 - заместник-председател

I-ви състав

Съдии:
Ивелина Солакова
Георги Драгостинов
Маруся Кънева
Димитринка Гайнова
Мая Пеева

II-ри състав

Съдии:
Иванка Димова
Татяна Събева
Станислав Стефански
Искра Пенчева


Младши съдии:
Илина Джукова


-----------------------------
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
-----------------------------

Сара Стоева - заместник-председател

Съдии:
Сара Стоева
Теодор Милев
Пламен Борисов
Евгений Пачиков
Христо Томов

Младши съдии:
Илина Джукова

 

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР