Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Съдебни изпълнители  
 Обявления за публична продан във Великотърновски съдебен район

Обявления за публична продан във Великотърновски съдебен район

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

гр. Велико Търново      гр. Горна Оряховица      гр. Свищов      гр. Павликени      гр. Елена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В СТРАНАТА

-------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЯ

ДСИ към Районен съд - Велико Търново:

Обявление за публична продажба на недвижим имот по реда на ГПК (19.11.2018 - 19.12.2018)

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР