Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Седмичен бюлетин
Дела с обществен интерес
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Прес новини  
 Новини от съда

17 ноември 2017 г.

Окръжен съд – Велико Търново започна обучения на ученици по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“

     На 14.11.2017 г., Окръжен съд – Велико Търново проведе първата от предвидената серия от лекции по Обучителната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“. Съдия Пламен Борисов запозна 30 осмокласници в СОУ „Емилиян Станев“ с разделението на властите според Конституцията на Република България, функциите на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
     Разработената програма е ориентирана към възрастта на учениците, като се поставя акцент върху характерни проблеми, по отношение на които те са уязвима група – трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви от непълнолетни, детското насилие, домашното насилие и мерките за защита на правата на жертвите. Учениците също така ще научат повече за статута на магистратите и функциите на съдиите, прокурорите и следователите.
     Лектор през първият учебен срок ще бъде съдия Пламен Борисов, а през втория срок – мл. съдия Илина Джукова, подпомагана от съдия Ивелина Солакова. В обученията също така ще участват прокурори от Окръжна прокуратура – Велико Търново и следователи от ОСлО.
     Партньор в образователната програма през тази година ще бъде СОУ „Емилиян Станев“, като се предвижда 120 деца от 8-ми и 9-ти клас да преминат обученията. Окръжен съд вече има изградено много добро взаимодействие със СОУ „Емилиян Станев“ и натрупан съвместен опит в програмата от изминалите години.
     Окръжен съд – Велико Търново е сред съдилищата-пионери в реализирането на Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие“, като участва в нея за четвърта поредна година. Той бе единственият съд в апелативен район – Велико Търново, който се включи още в пилотната и реализация през 2014 г. и работи по нея с ученици без прекъсване до настоящия момент. Наставник по програмата е съдия Ивелина Солакова, заместник на административния ръководител и зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново, а координатор – г-жа Калина Георгиeва, съдебен администратор.
     Опитът на ВТОС от работата по програмата през 2014 г., впоследствие заляга в нейното стартиране на национално ниво, като от 2015 г. по нея работят почти всички районни и окръжни съдилища в страната. Получените положителни отзиви от участниците в нея – магистрати, ученици, преподаватели, директори на училища и други институции, работещи с деца потвърждават, че реализацията и протича успешно и, че съдебната власт може да има значителен принос за повишаването на правната култура сред обществото и промяна на отношението към съдебната система.
     На 27 октомври 2017 г., Висшият съдебен съвет на Република България бе удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа за Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  
     В тази връзка, по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС с отличие „служебна благодарност и грамота“ ще бъдат удостоени всички съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участвали в реализацията на програмата от създаването и през 2014 г.

15 ноември 2017 г.

Съдии от Испания посетиха съдилищата във Велико Търново и Горна Оряховица

Трима съдии от Кралство Испания бяха гости на Окръжен съд – Велико Търново в рамките на едноседмично посещение по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Г-жа Кармен Мартинез Перза от съда в гр. Алхесирас, г-жа Лорена Родригез-Сердано от съда в гр. Кордоба и г-жа Беатрис Миранда от съда в гр. Дон Бенито (обл. Бадахос) бяха посрещнати от ръководството на ВТОС на 6 ноември 2017 г., като домакините бяха подготвили интензивна и разнообразна програма за времето на техния престой до 13 ноември. Съдиите от Испания бяха запознати с общите принципи на работата на съдебната система в България, организацията на работа в Окръжен съд – Велико Търново и особеностите на гражданското и наказателното производство от специални презентации, подготвени от г-жа Теодорина Димитрова, адм.-ръководител-председател на ВТОС, г-жа Ивелина Солакова, зам.-председател на ВТОС и ръководител на гражданското отделение и г-жа Искра Пенчева, съдия в Окръжен съд – Велико Търново. В рамките на програмата, гостите имаха възможност да наблюдават и съдебни заседания по първоинстанционни и въззивни граждански и наказателни дела в Окръжен съд – Велико Търново и Районен съд – Велико Търново.Още в първия ден на своето посещение, г-жа Перза, г-жа Родригез и г-жа Миранда бяха приети от ръководителите на Районен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново.

 

Г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на ВТАС ги запозна с историята на апелативните съдилища в България, със структурата на апелативен район Велико Търново, с особеностите на въззивното производство, както и тези на административния контрол върху съдилищата от апелативния район. Гостите проявиха интерес и към начините на взаимодействие на съдилищата с широката общественост и медиите. Гостите споделиха, че са възхитени от добрите отношения между съдиите както в рамките на отделните съдилища, така и между съдиите от различните инстанции.

На 08.11.2017 г., съдиите от Испания посетиха и Районен съд – Горна Оряховица, където бяха посрещнати от г-жа Павлина Тонева, адм.-ръководител и председател на ГОРС. Те бяха особено впечатлени от т.нар. „синя стая“, с която съдът разполага, като бяха подробно запознати с начина на използването и от г-жа Златина Личева, съдия в ГОРС. „В Испания все още няма практика за използването на подобни специализирани зали за работа с деца. Впечатлени сме и със сигурност ще направим съответните предложения по въвеждането на подобни „сини стаи“ в Испания, когато се върнем“, споделиха гостите.

В рамките на програмата, чуждестранните съдии се срещнаха и с прокурори от трите прокуратури във Велико Търново (Районна, Окръжна и Апелативна), а г-н Христо Орманджиев ги запозна на място с работата на Областната служба „Изпълнение на наказанията“.

„Съдиите разполагат с добри условия за работа, помислено е много за различни удобства за гражданите. Създадена е добра организация на работата, служителите са дисциплинирани и делата се администрират и разглеждат бързо. Между нашата и вашата система има доста прилики, има и различия. Общото впечатление, с което оставаме е това, че България разполага с по-малко средства за съдебната система, отколкото Испания, но те очевидно се влагат по по-добър начин“, обобщи впечатленията на гостите г-жа Миранда по време на заключителната среща в Окръжен съд на 10.11.2017 г.Освен с органите на съдебната власт във Велико Търново, съдиите от Испания имаха възможност да се запознаят и с историческите забележителности на старата столица и с архитектурно-музейния резерват „Арбанаси“.

 

12 октомври 2017 г.
Ръководството на Окръжен съд - Велико Търново обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се провеждат от началото на месец ноември 2017 г., всеки втори и четвърти понеделник от месеца, във времето от 16:00 до 17:00 часа.

Повече информация - ТУК

09 юни 2017 г.
От 12.06.2017 г. ще бъде въведено безналично плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения - за актуално състояние, за несъстоятелност, за издаване на изпълнителен лист и др. по транзитната сметка на съда: BG87 CECB 9790 31А6 2819 00
чрез електронно ПОС - терминално устройство на гише "Обслужване на граждани".

 

28 април 2017 г.
Съдия Сара Стоева встъпи в длъжност като зам.-председател и ръководител на наказателното отделение на Окръжен съд - Велико Търново


Съдия Сара Христова Николова - Стоева официално встъпи днес (28.04.2017г) в длъжност като заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд - Велико Търново. Тя бе назначена с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168 ал. 2 от ЗСВ, след предложение от административния ръководител-председател на Окръжен съд - Велико Търново г-жа Теодорина Димитрова. Предложението бе гласувано на проведеното на 11.04.2017 година заседание на съдийката колегия на ВСС и подкрепено с пълно единодушие (с 11 гласа "за") от членовете на висшия административен орган.
Съгласно последните изменения на Закона за съдебната власт (чл. 86, ал.3, т.3 от ЗСВ), преди да бъде внесено във ВСС, предложението на съдия Димитрова е било предварително поставено за обсъждане на проведеното на 30.01.2017 г. Общо събрание на съдиите от Окръжен съд, на което съдия Стоева е била изслушана и предложението за нейния избор е било единодушно подкрепено от всички 14 съдии от ВТОС.


"Мога да кажа, че наказателното отделение на съда е много добре ситуирано от страна на съдии, служители и изпълнението на работата им. Независимо от незаетите към момента две бройки по щат за съдии, считам, че ние сме се справили добре с работата. Днес медиите пак писаха, че някакви дела били бавени по 22 години. При нас няма такова нещо. Абсолютно всички наказателни дела образувани до 2015 година са решени. От 2015 година има едно единствено нерешено дело по обвинение за пране на пари, което е много тежко с оглед разпита на свидетели извън страната, чието призоваване е много трудно. За 2016 година са ни останали нерешени само седем дела и то образувани във втората половина на годината. Т.е. към момента имаме само 8 стари дела от предходни години. Това означава, че работата ни е много добра и мисля, че това се дължи на факта, че както колегите, така и съдебните служители са много мотивирани. Предизвикателствата са изключително големи пред нас, но се надявам, че когато дойде време да предам длъжността на следващия зам-председател, наказателното отделение да е в поне толкова добро състояние, колкото е и сега", заяви съдия Стоева по време на импровизираната церемония по встъпването в длъжност.

 

 

 

 

 Съдия Стоева има 35 години юридически стаж, от които 25 години и 7 месеца в съдебната система. Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1981 г, като първоначално работи като юрисконсулт. През 1991 година, с решение на Народното събрание (съгласно тогава действащата нормативна уредба) е назначена като съдия в Районен съд - Велико Търново. През 1998 г. е назначена като съдия в Окръжен съд - Велико Търново, която длъжност е заемала и до момента. Има изключително богат опит в разглеждането както на наказателни, така и на граждански, търговски и административни дела. През последните 10 години работата и е почти изцяло в областта на наказателното правораздаване.
При последното си атестиране през 2014 година получава изключително висока оценка от КПА на ВСС и Помощната атестационна комисия, в която е отбелязана много добрата и теоретична подготовка и познаване на съдебната практика, видни от високите правни качества на постановените от нея съдебни актове, както и нейната висока дисциплинираност и организираност, показателни за които са резултатите по отношение срочността при разглеждането и решаването на делата.
Съдия Стоева няма налагани дисциплинарни наказания.СНИМКА: НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА ВТОС

21 април 2017 г.
Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати.

 Над 180 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново за традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в старата столица. И през тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново. 
 

 В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ПГТ "Д-р Васил Берон" и СОУ „Емилиян Станев”. За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново, а съдия Анна Димова представи пред учениците специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС.

Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП - съдиите Димитър Кръстев Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Милена Алексиева, Искра Пенчева, Илина Джукова, прокурорите Катерина Лещакова и Весела Кърчева, както и следовател Теменужка Атанасова. Гимназистите проявиха жив интерес към работата на магистратите и на съдебната власт като цяло и задаваха множество въпроси, в това число относно наказателната отговорност на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотици, както и относно проблеми, свързани със семейното право. Всички участници получиха специални грамоти. 


 

   Два класа ученици от началния курс на обучение в ОУ "Патриарх Евтимий" се срещнаха със съдия Ивелина Солакова и прокурор Таня Катрева, които бяха подготвили за най-малките гости на Палатата специална презентация, като им разясниха основния понятия, свързани с устройството на съдебната власт, законодателството, наказателната отговорност и др. Всяко от децата имаше възможност да облече тога на съдия или прокурор, да изтегли късметче с мъдрост на древните римляни и да похапне лакомства. Всички ученици получиха цветни грамоти за успешно преминатия "курс на обучение" в Съдебната палата. 


 Над 40 студенти от специалностите "Право" и "Журналистика" изслушаха презентация на председателя на Апелативен съд г-н Янко Янев. Той ги запозна с историята, структурата и различните служби във ВТАС, както и със спецификата на въззивното производство. Особено внимание бе обърнато на специфичните типове дела, разглеждани единствено от апелативните съдилища, като делата във връзка с международната правна помощ и по-специално разпитите осъществявани чрез видоконферентна връзка. Студентите имаха възможност сами да видят как работи на практика системата за осъществяване на такива разпити.  Съдия Янев представи пред тях и въведената през 2016 г. система за осъществяване на специализиран достъп на страни по дела до електронните досиета на делата.
 За втора поредна година студенти от специалност "Право", подготвени от прокурор Румяна Ирманова, представиха пред други студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" всички етапи на досъдебното и съдебното производство по реално архивно дело за тежко престъпление (грабеж, придружен с убийство), по което има постановена доживотна присъда. Всеки от бъдещите юристи представи различни части от самото производство, от момента на извършване на деянието до влизане в сила на присъдата по един достъпен и разбираем начин за аудиторията, сред която бяха и студенти от неюридически специалности.

  Посетителите в "Деня на отворените врати" имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, съхранявани от Апелативен и Окръжен съд, както и да гледат на видео информационните рубрики „Третата власт отвътре”, разработени от Висшия съдебен съвет.
 Дните на отворените врати в съдебната система са част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. и се провеждат във всички органи на съдебната власт, като целят повишаване на познаването на функциите и ролите в отделните органи и повишаване на общественото доверие към съдебната власт

22 ноември 2016 г.
На 22.11.2016 г. в Окръжен съд Велико Търново се проведе среща с журналисти по повод встъпване в длъжност на новия административен ръководител-председател на ВТОС г-жа Теодорина Димитрова. Тя бе представена пред медиите от г-н Янко Янев, административен ръководител-председател на Апелативен съд – Велико Търново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Мога да ви уверя, че пред вас стои един много добър съдия, отговорен човек и професионалист, който успява да вникне във всеки детайл на делата, които са му възложени и да направи задълбочен анализ на фактите, необходими за вземане на решение”, заяви той пред медиите, като допълни, че е готов да окаже на г-жа Димитрова пълно съдействие при реализиране на нейната управленска концепция. Г-н Янев изказа и специална благодарност на г-жа Ивелина Солакова и г-жа Корнелия Колева, за свършената от тях работа в качеството им на последователно изпълняващи функцията административен ръководител – председател на ВТОС в периода от началото на м. март до встъпването на г-жа Димитрова в длъжност. 
 „Усъвършенстване управлението на съда, максимално качество на правораздаването и административното обслужване, гарантиране достъпа до правосъдие, повишаването на общественото доверие, борбата с корупцията и противодействието на конфликта на интереси  ще бъдат основните ми цели като ръководител, обобщи пред журналистите самата г-жа Димитрова. Тя разви своите идеи по отношение на конкретни действия за реализация на тези цели, сред които прилагане на екипния принцип на работа, постепенно въвеждане на електронно правосъдие, взискателен подбор на съдебните служители, налагане на високи стандарти за компетентност на съдиите и служителите и др. Тя обясни, че с цел подобряване достъпа до правосъдие, в Окръжен съд Велико Търново ще бъде въведен приемен ден на административния ръководител-председател на съда. Г-жа Димитрова поясни, че встъпвайки в длъжност е наследила много добри основи, положени при работата на предишните ръководители, върху които тя самата ще се стреми да надгражда.
 „Преодоляването на кризата в доверието към съдебната система е свързано и с борбата с корупцията в системата и противодействието на конфликта на интереси. Първата мярка в тази насока е у всеки от нас – съдия или съдебен служител. Справянето с проблема е обусловено от собственото съзнаване на неговата сериозност, пагубно влияние и обществена значимост. Отговорността за недопускане и нетърпимост към всяка форма на корупция и нерегламентирана намеса в работата на съда, за контрола на конфликта на интереси и несъвместимостта е първо лична отговорност на всеки работещ в системата”, допълни съдия Димитрова, като представи пред медиите няколко конкретни антикорупционни мерки, свързани с периодичния контрол и незабавното разглеждане на всякакви конкретни сигнали за корупция или конфликт на интереси.
 Г-жа Димитрова увери представителите на медиите, че ще продължи развитието и на взаимодействието с тях с цел повишаване на общественото доверие в работата на съда и на съда като институция.

08 ноември 2016 г.
Председателят на Окръжния съд в Хайделберг посети Съдебната палата във Велико Търново

Председателят на Окръжния съд в гр. Хайделберг д-р Франк Бреде бе на посещение като гост на Великотърновския окръжен съд по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Магистратът от провинция Баден-Вюртемберг, Федерална република Германия бе посрещнат на 7 ноември от г-жа Ивелина Солакова, и.ф. административен ръководител-председател на Окръжен съд Велико Търново, г-жа Теодорина Димитрова, зам.-председател на ВТОС и съдия Искра Пенчева, които подробно го запознаха с работата на ръководството на съда, с функциите на администрацията, с деловодната програма и електронните досиета на делата и с програмата за случайно разпределение на дела.

 Д-р Бреде изслуша лекция с мултимедийна презентация за структурата на съдебната власт в България и на Окръжен съд Велико Търново в частност. Той бе запознат и с историческото развитие на съдебната власт в страната, като посещението му включваше сградата на Учредителното събрание във Велико Търново, към което той прояви особен интерес. Д-р Бреде бе очарован и от множеството исторически забележителности във Велико Търново, от красотата на старата столица и изградената туристическа инфраструктура, както и от аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина”.
 На 8 ноември д-р Бреде се срещна с г-н Янко Янев, административен ръководител-председател на Апелативен съд Велико Търново, като прояви особен интерес към взаимоотношенията и комуникациите между отделните съдилища в рамките на апелативния район и съдебния окръг. Той имаше и множество въпроси по отношение на взаимодействието между съдебната власт, медиите и широката общественост и конкретно на практиките в съдилищата в старата столица. Председателят на Окръжния съд в Хайделберг заяви, че е изумен от възможностите за отделечен достъп до електронните досиета по дела, както и за наблюдаване на заседанията на Висшия съдебен съвет на живо, посредством онлайн-системи. 


 „Трябва да кажа, че съдебната система в България е по-модернизирана, отколкото тази в Германия. При нас тези неща се случват много по-трудно, има множество условности и формалности, които се налага да спазваме, но се надявам, че ще успеем да ви догоним в близкото бъдеще”, сподели д-р Бреде. Той допълни, че българската съдебна система е много по-прозрачна и достъпна от тази във Федералната република, където взаимодействието с медиите и широката общественост е значително по-консервативна. Като пример той посочи, че в Германия не съществува практика за публикуване на съдебните актове в интернет, за разлика от България, в която това се прави от години. По време на срещата, г-н Янев предложи да се работи за едно по-тясно сътрудничество между Окръжен съд Велико Търново и Окръжен съд Хайделберг, както и между апелативните съдилища във Велико Търново и в гр. Карлсруе, като идеята му бе приета с ентусиазъм от германския му колега, който заяви, че ще работи активно за да може подобно взаимодействие да се случи в бъдеще.
 След срещата, д-р Бреде присъства на първоинстанционни и въззивни съдебни заседания по граждански дела във ВТОС. Визитата му приключи с посещение на Районен съд Горна Оряховица, където бе посрещнат по стар български обичай с хляб и сол от г-жа Павлина Тонева, административен ръководител-председател на ГОРС.
 През тази година ЕМСО за първи път организира обмен на опит между административни ръководители на съдилища от държавите-членки на Европейския съюз, като председателят на Окръжен съд Хайделберг изрично е пожелал да посети съдилища в България.
 Окръжен съд Велико Търново е бил избран от Националния институт на правосъдието за посещението на д-р Бреде, тъй като е един от водещите съдилища по отношение на опита в програмата за международен обмен. През 2012 г., той бе посетен от група от съдии от Испания, Италия и Германия, а през 2015 г. съдът прие група от представители на съдебната система на Република Косово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 април 2016 г.

Над 150 души посетиха Съдебната палата във Велико Търново в Деня на отворените врати

Над 150 души се включиха в традиционната инициатива „Ден на отворените врати” на съдилищата и прокуратурите в Съдебната палата във Велико Търново. През тази година, тя бе проведена съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и Апелативна прокуратура във Велико Търново.

„Стара максима гласи, че правосъдието трябва не само трябва да бъде въздадено, а това трябва да стане по начин, видим за всички. В това отношение е невъзможно съдебната система да поддържа своята легитимност, ако се дистанцира от обществото. Необходимо е то да има доверие в хората, които служат на правосъдието, защото преди всичко, ние сме призвани да защитаваме неговите интереси”, заяви в своята реч при откриването на Деня на отворените врати г-н Янко Янев, Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Велико Търново.

В своето приветствено слово, г-н Огнян Басарболиев, Административен ръководител на Апелативна прокуратура и Апелативен прокурор на Велико Търново пожела на учениците да разберат, че правото е постоянно около тях, с техните права, но и задължения. На присъстващите студенти г-н Басарболиев пожела да се влюбят в правото и тази любов да остане за цял живот. „Пожелавам им да разберат, че фразата за работата на съдията и прокурора, че е интересна, трудна, отговорна и понякога неразбрана, съвсем не е клише”.

 

В инициативата се включиха около 60 ученици от Старопрестолна гимназия по икономика, ЕГ „Проф. д-р. Асен Златаров”, СОУ „Емилиян Станев” и деца лишени от родителски грижи, потребители на социални услуги към Община Велико Търново.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учениците бяха подготвени информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Окръжен съд Велико Търново. Представени им бяха библиотеката на Адвокатска колегия Велико Търново и деловодството на Окръжен съд. Демонстриран им бе софтуер за синтез на реч за незрящи в съда.

 

 

Всички посетители на Съдебната палата имаха възможност да разгледат и колекция от различни архивни документи, сред които стари дела, ведомствени и счетоводни книги, трудови досиета и сборници със закони и съдебна практика. Голяма част от показаните документи са на повече от 100 години.

 

 

С информационни табла беше пресъздадена историята на Окръжен съд Велико Търново от 1878 г. до наши дни.

Всички ученици участваха и в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП - съдиите Емил Бобев, Пенко Цанков, Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Теодорина Димитрова и прокурорите Весела Кърчева и Катерина Лещакова.

Учениците проявиха жив интерес към работата на съда и прокуратурата, и задаваха многобройни въпроси към магистратите. Всички участници получиха специални грамоти.

Второкласници от ОУ „Патриарх Евтимий” имаха възможност да научат повече за ролите на съдията и прокурора, като с достъпни за тях език и средства, съдиите Ивелина Солакова и Катя Велисеева и прокурор Невена Ормаджиева им разясниха понятия като „съд”, „дело”, „престъпление”, „наказание” и др.

Децата имаха възможност да облекат тоги на съдия и прокурор, да пипнат съдийско чукче и да похапнат лакомства.

Всеки от малчуганите също получи грамота. 

 

17 април 2015 г.

НАД 200 ГРАЖДАНИ ПОСЕТИХА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ден на отворените врати в Апелативен район Велико Търново се проведе днес. Инициативата е част от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Денят на отворени врати в Апелативен район – Велико Търново премина при изключителен интерес, като над 200 граждани взеха участие в програмата.

Изпълняващият функциите председател на Апелативен съд Велико Търново г-жа Илияна Попова откри събитието с думите: “Денят на отворените врати се радва на изключителен обществен интерес. Щастлива съм да се уверя, че и днес много от вас са тук. Отваряме вратите си, за да можете отблизо и непосредствено да се запознаете със структурата и организация, както и с работата на институциите в съдебната система в апелативен район Велико Търново”.
Приветствени слова към посетителите отправи и г-жа Незабравка Стоева, член на ВСС. “Денят на отворените врати е една инициатива по проект на ВСС в подкрепа на идеята, че колкото е по-прозрачна съденбата система, толова повече ще бъдат доказателствата, че тя работи наистина законосъобразно и справедливо”, каза г-жа Стоева. Тя използва повода да поздрави работещите в съдебната система като им пожела много сили в трудната и отговорна професия. В качеството си на член на ВСС г-жа Стоева връчи наградите на тримата победители от Апелативен район – Велико Търново, отличени в организирания по проекта конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”. Наградените са десетокласниците Георги Ангелов от Тетевен, Виктория Борисова от Плевен и Галина Георгиева от Свищов. В есетата си учениците демонстрираха познания за съдебната власт, както и оригинален творчески подход по темата.
По време на инициативата посетителите се включиха в различни мероприятия и да получиха информация за дейността на съдебната система. На първия етаж в Съдебната палата беше подредена тематична изложба на архивни документи под надслов “Съдебната власт във Велико Търново”, която проследяваше историята на съда от 1878 г. до наши дни.

Информационният тур даде възможност на гражданите от различни, ключови за съдебната система общности, лично и непосредствено да се запознаят със структурата на съдебната власт, дейността на магистратите и на съдебната администрация, да разгледат съдебни зали, деловодства и различни служби в Съдебната палата. Гостите на  Деня на отворените врати посетиха различни служби в Апелативен, Окръжен и Районен съд и Апелативна, Окръжна и Районна Прокуратура.

Проведоха се срещи с магистрати - съдия, прокурор и следовател в Окръжен съд и Окръжна прокуратура, които запознаха гражданите подробно със спецификите на магистратските професии и функцията на съдебната система.

Голям интерес предизвика и симулативния съдебен процес, подготвен и представен от студенти от Юридическия  факултет на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ под ръководството на съдия Владимир Страхилов.

Участници в събитието имаха възможността да присъстват на демонстрация на програмата за случайно разпределение на делата в Апелативен съд Велико Търново.
 
В Съдебната палата бяха презентирани информационни рубрики за ролята и функциите на съдебната власт, излъчвани в рамките на проекта. На събитието се проведе презентация и дискусия на тема: „Апелативен район. Апелативен съд.  Въззивно производство. Апелативна прокуратура”. Също така бе направена презентация, представяща целите, дейностите и резултатите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Днешното събитие в Апелативен район Велико Търново беше част от поредицата Дни на отворени врати в Темида, които се провеждат в петте апелативни райони и във ВСС, в рамките на проекта. Целта на инициативата е участниците в събитията да могат да получат максимално достъпна и разбираема информация за ролята и функциите на съдебната система и на ВСС и лично да се запознаят с работата на институциите в структурата на съдебната система.

Подробна информация за събитията може да се намери на фейсбук страницата на инициативата www.facebook.com/TemidaOpenDoors, както и на сайта на ВСС -  www.vss.justice.bg.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декември 2014 г.

Новоизбраните съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд В. Търново на 19.12.2014г в Съдебната палата. Те бяха приветствани от председателя на съда - съдия Мая Маркова. След церемонията по полагане на клетвата, новите съдебни заседатели потвърдиха ангажиментите си с подписване на клетвен лист.
За мандат 2015 – 2019 година за Съдебният район на Окръжен съд Велико Търново са избрани 35 съдебни заседатели. Съгласно Закона за съдебната власт кандидатурите им са предложени от Общинските съвети в областта и са утвърдени от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд В. Търново. Съдебният заседател е дееспособен български гражданин, навършил 21 години и не по-възрастен от 65 години, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан. Тримата най-млади съдебни заседатели са родини през 1993г, а най-възрастния е роден 1950 година. С педагогическа квалификация са 10% от новоизбраните, а девет имат вече опит на съдебни заседатели от предишни мандати.
Само в определени от закон дела, в състава на съда, участват и съдебни заседатели /преимуществено по наказателни дела от общ характер първа инстанция/ Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година. Те участват в съдебните състави, като имат еднакви права и задължения със съдиите. Назначаването им по делата става, както при магистратите, чрез случаен избор от електронна система за случайно разпределение на делата. За положения труд получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

16  април 2014 г

      Ден на отворените врати на Окръжен и на Районен съд Велико Търново се проведе на 16 април 2014 година. Гости на инициативата тази година бяха ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Младите хора разгледаха Съдебната палата отвътре и бяха запознати с институциите, които се помещават в сградата, административно обслужване на граждани, бюро съдимост, както и правила при посещение на Съдебната палата, пропускателен режим, норми за облекло.
Председателите на Окръжен и на Районен съд, съдия Мая Маркова и съдия Десислава Чалъкова, заедно със съдия Янко Янев - зам.председател на Окръжен съд и съдия Младен Димитров - зам.председател на Районен съд, посрещнаха гостите в съдебната зала. Съдия Янев направи кратка ретроспекция на съдебната система от нейното създаване до днес, представи структурата на съдебната система, устройството и функциите на съда като институция и видовете дела които се разглеждат.
В инициативата се включиха и студенти от специалност право към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, които направиха презентация на тема „Съдебната власт през призмата на Търновската конституция 1879 г.„ и представиха биографични данни на видни юристи от Търновски съдебен район след Освобождението. Активно участвалите студенти бяха наградени със сертификати от председателят на Районен съд съдия Десислава Чалъкова.
По повод Деня на отворените врати и 16 април – Ден на българската конституция и юриста в Съдебната палата беше експонирана изложба „Документи от архивите на районен и окръжен съд” съдържаща над 50 прецизно изписани копия и оригинали на съдебни книжа от преди близо сто години .
Провеждането на Ден на отворените врати в органите на съдебната власт е част от цялостната информационна кампания на Висш съдебен съвет.

 

 

10  април 2014 г

      Ден на отворените врати ще се проведе в Окръжен и Районен съд Велико Търново на 16 април 2014 година от 10 часа.
       Гостите ще бъдат запознати със Структурата  на съдебна система. В рамките на проявата, студенти от специалност право към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” ще направят презентации на тема „Съдебната власт през призмата на Търновската конституция 1879 г.„ и „Видни юристи от Търновски съдебен район след Освобождението”. Председателите  на окръжен съд и на районен съд  съдия Мая Маркова и съдия Десислава  Чалъкова ще връчат сертификати на активно участвалите в инициативата студенти.
        По повод Деня на отворените врати и 16 април – Ден на българската  конституция и юриста в Съдебната палата ще бъде експонирана изложба  „Документи от архивите на районен и окръжен съд”.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР