Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Съдебни актове    Инструкция съдебни актове  
 

Указания за достъпа до съдебните актове на Великотърновски окръжен съд, публикувани на интернет страницата

Постановените от ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД актове се публикуват на настоящата интернет страницата в раздел "СЪДЕБНИ АКТОВЕ" от вертикалното меню на заглавната страница.

Обявените решения, присъди и определения, съответно по граждански, наказателни и търговски дела са достъпни от менюто „Съдебни актове” по месеци.

Търсене може да се прави по номер на дело от „Търсене по хода на делото” и по списък на делата по години и месеци от „Постановени съдебни актове”

В „Постановени съдебни актове” делата са подредени последователно, съобразно датата на обявяване на прилежащия съдебен акт.
Съдържанието на съдебните решения, определения или присъди е обезличено съгласно изискванията на чл.64 от Закона за съдебната власт.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР